Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

soldpost024 [2012/12/15 08:30] (current)
carrol321 created
Line 1: Line 1:
 +
 +แหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารเพื่อวงการเจ้ามือหวย อาทิ หวยอั้น หวยดัง [[http://​www.lottoasian.com|หวยซอง]] ข่าวสารจากสมาชิกเจ้ามือหวยทั่วไทย งวดนี้เจ้ามือหวยที่ไหนโดนจับ การแทงหวยใต้ดินก็เป็นการแทงตัวเลขที่อาศัยอิงกับหวยรัฐบาล เพียงแต่ต้องแอบ ๆ ซ่อน ๆ แทง และมีวิธีการแทงตลอดจนการตั้งรางวัลจ่ายต่างกับหวยรัฐบาลอยู่บ้าง เน้นในเรื่องความสะดวกในการแทง การรับรางวัล ถ้าเทียบกับหลักการตลาดแล้ว หวยใต้ดินก็เปรียบเสมือนการขายสินค้าแบบ DIRECT SALES<br /><br />​กฎของเจ้ามือหวยเถื่อนว่ากันอย่างง่ายก็คือ อย่าเสี่ยงอย่าประมาท และอย่าโลภ<​br /><br />​อย่าเสี่ยงก็คือ ไม่ว่าจะเชื่อเรื่องเลขล็อคหรือเลขเด็ดอาจารย์ดีหรือไม่ก็ตาม จะต้องพยายาม "​ทำหวย"​ ให้การแทงของลูกค้าในแต่ละตัวเลขอยู่ในอัตราใกล้เคียงกันหรือจำนวนเงินใกล้ เคียงกันเพราะเจ้ามือได้กำไรอยู่แล้ว 30-50 เปอร์เซ็นต์จากจำนวนเงินที่แทง เจ้ามือบางรายไม่เชื่อใครแทงเลขล็อครับหมดไม่เฉลี่ยจำนวนเงิน เวลาได้ได้มากจริง แต่เวลาลูกค้าแทงถูก หงายหลังแน่ การเป็นเจ้ามือที่ดีก็คือไม่สนใจว่าเลขตัวไหนล็อคหรือไม่ล็อค ใช้หลักกระจายความเสี่ยงที่ไม่มีโอกาสขาดทุนเลยตัวไหนลูกค้าทุ่มซื้อมากเกินเกณฑ์ปรกติก็ไม่ต้องรับ<​br /><br />Thank from : [[http://​www.lottoasian.com|www.lottoasian.com]]<​br />

QR Code
QR Code soldpost024 (generated for current page)